Nieuwsbrief 20 - 2011

Inhoudsopgave

Van de voorzitter

Bericht van de secretaris

Maria Overtoom

Weer zo’n 600 bezoekers naar exposities in gemaal

Wie neemt het stokje over?

 

Van de voorzitter

Aan het begin van dit nieuwe jaar wens ik jullie allen namens het bestuur alle goeds en vooral een gezond 2011.

vooraanzicht schuurtje
Schuurtje naast het museum

Naast ons mooie gemaal staat al heel lang een schuurtje, scheefgezakt en in desolate toestand. Lang vinden we al dat ons schuurtje vervangen moet worden maar nu is het eindelijk zover. De bouwvergunning is verstrekt na betaling van € 177 legeskosten aan de gemeente Castricum. Aanvankelijk ben ik uit beleefdheid gaan melden dat we onze schuur wilden vervangen. Uit de folder van de gemeente bleek namelijk dat voor een schuur van kleiner dan 10 m2 geen bouwvergunning nodig was. Maar in mijn onschuld vond ik het toch beter om bij de gemeente melding te maken van ons plan.

Mijn gedachten waren echter te simpel. Aangezien het schuurtje bij een monument staat, is er dus wel een vergunning nodig en moesten er legeskosten betaald worden. Een brief naar B&W voor vrijstelling van de legesplicht en legeskosten mocht niet baten. Ik werd weer terugverwezen naar bouw- en woningtoezicht en na een aantal gesprekken kregen we uiteindelijk de vergunning.

We hebben offertes aangevraagd en zullen proberen zo spoedig mogelijk te starten met de bouw. Eerst moet echter ons oude schuurtje gesloopt worden. Stenen en pannen willen we hergebruiken zodat het aanzien van de schuur aansluit bij het gemaal. Er moeten nogal wat stenen gebikt worden. Dat willen we in eigen beheer doen en we hopen op voldoende medewerking van allen die kunnen helpen. Financieel zijn we nog niet rond maar er is een subsidieaanvraag onderweg en daar denken we maar positief over. Als alles gaat zoals we wensen en verwachten, zal de nieuwe schuur hopelijk nog voor het zomerseizoen gereed zijn.

John Wissenburg

 

Bericht van de secretaris

Deze zomer ontving de secretaris van de Stichting Gemaal Limmen 1879 Co Bosschaart een wat merkwaardig briefje van het hoogheemraadschap. Het begon als volgt: “Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zorgt voor de Noord-Hollandse dijken. (…) Daarom vragen wij u hierbij waar nodig toegang tot uw perceel.” Men kan zich afvragen wat dit te betekenen heeft? Maar toevallig heeft de secretaris van onze stichting 29 jaar voor het hoogheemraadschap en zijn rechtsvoorganger gewerkt en kan het om die reden plaatsen.

er ontbreken pannen op het dak
pannendak van het schuurtje

Wat beoogt het schap? Het is een feit dat waar een gemaal is, daar is ook een polder en een polder kan niet bestaan zonder dat er een dijk omheen ligt. Bij die dijk hoeven we niet altijd het beeld te hebben dat die groot en kolossaal is. Zo ook niet bij de Groot-Limmerpolder. Daar waar er dijkjes zijn, zijn ze hooguit een halve tot maximaal een meter hoog. Verder is het typische van een gemaal dat dat op en in de dijk is gebouwd. Dus het erf waarop het gemaal staat, heeft ook de functie van dijk, al zou je dat op het oog niet zeggen. Zo is de Fielkerweg een dijk net als het overliggende weiland en de tuinen.

Waar is het hoogheemraadschap nu mee bezig? Het verricht metingen en stelt nader onderzoek in naar klimaatveranderingen. Het schap wil nu bekijken of de dijken sterk en hoog genoeg zijn. Zo niet, dan zal er een schepje bovenop moeten, hetzij op korte termijn, dan wel over enige decennia. Er zijn momenteel nog geen resultaten bekend, maar vroeg of laat zal er wat gaan gebeuren. Dus ook voor de Stichting Gemaal Limmen 1879 geldt: er komt hierop nog een vervolg.

Co Bosschaart

 

Maria Overtoom

Bij de binnenkomst van Maria Overtoom gebeurt er iets: het lijkt of de kamer zich vult met een soort gezelligheid, een gemoedelijkheid. Zij is al lang vrijwilliger van het Gemaal 1879. Daarover steekt ze meteen van wal. “Ik ben er vanaf het begin bij geweest. Van ‘89/’90. Er was nog geen expositieruimte. Je zat in het machinistenhokje. Oh, koud kon dat wezen. En je zat meestal alleen.” Het ging destijds om mensen rond te leiden in het Gemaal. Toch wel technisch? “Nee, “ lacht zij, “ik ben niet zo technisch. Ik vertelde vaak over andere dingen. De geschiedenis en zo. Want ik vond niet alleen het gebouw heel leuk. Maar ook de combinatie met het water. De natuur rondom is zo mooi. Ik nam dikwijls papier mee om schetsen van de omgeving te maken.”

Maria voor besneeuwde heg
Maria Overtoom

Maria heeft voor docent naaldvakken in Haarlem gestudeerd en heeft later les gegeven in Alkmaar en Haarlem. “Je krijgt daarbij veel kunst- en cultuurgeschiedenis, wat mijn interesse voor de exposities hier mede verklaard,” vult zij aan. “Al de mensen die je bij het gemaal ontmoet, ook dat maakt het werken als vrijwilliger zo interessant.” Vanaf 1988 is zij tevens betrokken bij de politiek; het CDA. Tien jaar later zit zij voor die partij vier jaar in de gemeenteraad van Akersloot en daarna acht jaar lang in die van Castricum.

Zij ziet het gemaal toch wel wat achteruit gaan. Roestvorming, uitdroging. “Ik vind dat heel jammer. Het wordt te weinig gebruikt naar mijn mening. Daar moet ik meteen bij zeggen dat het geheel wel steeds weer geweldig wordt opgeknapt. Daar hebben de mannen die dat meestal voor hun rekening nemen, heel veel werk aan. Dat vergt veel energie en tijd.” Het wel en wee van het gemaal gaat haar nog steeds sterk aan. “Ik vind het nog steeds een leuke invulling van m’n zondagmiddag. Al die mensen te ontmoeten en te spreken die ook belangstelling hebben voor kunst en water.”

Op de vraag of er niet wat meer jongeren bij het vrijwilligerswerk betrokken zouden moeten worden, antwoordt zij eerst wat aarzelend: “Je ziet ook niet zoveel jongeren bij onze exposities. Maar wellicht zou het kweken van interesse bij jongeren wat meer gestimuleerd kunnen worden. En daar kan men ook de vrijwilligers meer bij betrekken. Heel goed is dat men op het ogenblik bezig is met contact leggen met scholen in Castricum. Daar kun je echter ook weer die vrijwilligers meer bij inschakelen. Zij kunnen het via hun kanalen nog eens extra proberen te stimuleren.”

 

Weer zo’n 600 bezoekers naar exposities in gemaal

Tijdens de eerste expositie van Gonny Vinckenmöller en dochters Monique en Michelle en kleindochter Sanne van 4 april tot en met 30 mei kreeg het gemaal bezoek van plusminus 85 personen, waaronder een groep fietsers en een leerling van de Rembrandtschool in Akersloot die schrijft dat ze graag met haar klas te gast wil komen. De tweede expositie van Ans van Straaten en Clasina Buys van 6 juni tot en met 25 juli trok ongeveer 195 bezoekers. Op 18 juni passeerden duizenden lopers het gemaal tijdens een 4-daagse wandeltocht, plusminus 100 wandelaars daarvan bezochten het gemaal. Zij kwamen onder andere uit Garderen, Winterswijk, Sneek, Melick en Venlo. Van 1 augustus tot en met 26 september tijdens de derde expositie van Ria de Ruiter kwamen ongeveer 315 bezoekers langs, waarvan tijdens de Open Monumenten Dagen rond de 150. Een mevrouw uit Heemskerk schreef: Heel bijzonder dat het gemaal er nog staat, interessant om de verhalen te horen. Ik kom nog een keer terug met mijn man.

Het aantal bezoekers, een kleine 600, bleef ongeveer gelijk aan dat van 2009.

Met plezier opgeschreven door Greet Blokker

 

Wie neemt het stokje over?

Frans mannetje met stokbroodCoby Vleggaar en Ate van Eek hebben het hele expositieseizoen 2011 voor het gemaal nog voorbereid. Nu willen zij stoppen. Wie wil de begeleiding van dit seizoen en de voorbereiding voor het volgende of de volgende seizoenen overnemen. Het is heel leuk, al die contacten met de kunstwereld.

Het is maar een klein kunstje.