Nieuwsbrief 10, december 1999

Gewijzigde Samenstelling bestuur

Voor wij u deelgenoot gaan maken van de gebeurtenissen van het seizoen 1999, eerste enkele belangrijke mededelingen. Onze voorzitter/secretaris Marie-José Hoekstra, heeft met ingang van 1 oktober j.l. het bestuur verlaten. Zij heeft zich sinds december 1991 met hart en ziel en met veel succes ingezet voor het Gemaal. Wij zijn haar zeer dankbaar voor alles wat zij gedaan heeft.

Als nieuwe voorzitter hebben wij de heer John Wissenburg mogen verwelkomen.
Jan Hurkmans, die al deel uitmaakte van het bestuur, heeft het secretariaat op zich genomen.
De exposities zullen het volgend seizoen (en wellicht ook daarna) worden geregeld door Yvonne Boekling.
Met de hulp van de overige bestuursleden en onze (vrijwillige) medewerkers zal het John, Jan en Yvonne ongetwijfeld lukken om in de komende jaren het Gemaal in goede staat toegankelijk te houden.

Van april tot oktober brachten ongeveer 970 mensen een bezoek aan het Gemaal; evenveel als in 1998. De meeste mensen werden gelokt door de open dag van de Kunstroute Noord-Holland, de Kunstfietsroute en de Open Monumentendagen.

Ook dit jaar exposeerden er weer Akersloter kunstenaars. Een prachtige expositie van Hans ten Broeke, waarbij de unieke samenwerking met Jos Peperkamp geresulteerd heeft in vijf door Hans geschilderde paneeltjes met daarop door Jos speciaal ontworpen objecten, zeg maar sieraden.
Eén van deze paneeltjes werd door de kunstenaars aan het Gemaal geschonken; de opbrengst van dit kunstwerk is dus geheel ten goede gekomen aan het Gemaal en de koopster is er erg blij mee.

Ook mochten we Gert Germans weer begroeten als één van de exposanten van beelden; samen met zijn collega-huisartsen Arien Krijgsman en Tewis Elzinga. Deze drie hakkende en knedende medici lieten net als tijdens hun eerste gezamenlijke expositie in 1995, zien dat zij het beeldhouwen bepaald niet verleerd zijn.

Maar natuurlijk waren er ook de schilderijen van Margriet Bötticher (Zaandam) en Cathelijn van Goor (Amsterdam), die zeer de moeite van het bekijken waard waren. In september toonde de fotoclub Uitgeest ons zijn impressie van Akersloot, vastgeled in mooie, sfeervolle foto’s.

Als u dit jaar op de Akersloter jaarmarkt op vrijdagavond 13 augustus heeft bezocht, dan heeft u vergeefs uitgekeken naar de kraam van het Gemaal. Na rijp beraad en niet zonder schuldgevoelens hebben wij besloten om onze activiteiten aldaar stop te zetten. Het is een enorme belasting voor degenen die er elke keer weer voor zorgen dat de prijzen voor de loterij beschikbaar zijn en kunnen worden uitgedeeld. Natuurlijk hielden wij er altijd een leuk bedrag aan over, maar op een bepaald moment is de rek er uit. Aangezien wij niemand weten die de organisatie van dit gebeuren voor zijn/haar rekening wil nemen, zult u ons in de toekomst op deze markt moeten missen. Het is spijtig, maar het is niet anders.

Het Gemaal had dit jaar de eer om de Anjercollecte te mogen verzorgen. Een derde van de opbrengst is voor de organiserende instantie en dat betekende dat we hierdoor weer zo’n kleine fl. 800,-rijker zijn geworden. Hetgeen we misliepen aan inkomsten uit de jaarmarkt is ruimschoots vergoed door deze fl. 800,- en de opbrengst van het hierboven genoemd paneeltje van Hans ten Broeke en Jos Peperkamp. Bovendien waren de entreegelden en het percentage van de overige verkochte kunst, al met al geen reden tot klagen.

In 2000 zullen de muren van het Gemaal opnieuw gevoegd worden. Na eerdere, mislukte, pogingen is er nu goede hoop op succes. Er zijn enkele proefstukjes aangebracht en het is even afwachten hoe die de winter zullen doorstaan. Er is reeds schade aan het metselwerk, we hopen dus dat deze pogingen tot een goed einde zullen leiden, want anders wordt het gebouw t.z.t. toch in zijn voortbestaan bedreigd en dat willen we graag voorkomen.
U begrijpt dat deze werkzaamheden een enorme aanslag betekenen op onze financiële situatie. We kunnen nog niet precies overzien wat de financiële consequenties zullen zijn, maar zeker is dat ons ‘kapitaaltje’ niet toereikend zal zijn. Hoe we dit zullen oplossen, is nog niet duidelijk. Maar misschien kunnen we nog eens een beroep op uw vrijgevigheid doen. Wij zijn dan ook erg blij met onze donateurs en verwelkomen nieuwe donateurs van ganser harte. De donateurs verschaffen ons een vaste bron van inkomsten en dat is erg plezierig en uitermate nodig.

We zien u graag in 2000 in het Gemaal. U kunt er zeker van zijn dat Yvonne Boekling de expositieruimte vakkundig en smaakvol zal inrichten. Maar ook de collectie van de Historische Vereniging Oud-Akersloot op de bovenverdieping is het bekijken waard en natuurlijk het Gemaal zelf, een industrieel monument dat er wezen mag.

Rest ons nog u fijne kerstdagen, een feestelijke eeuw- en millenniumwisseling en een voorspoedig 2000 toe te wensen. Vanaf april 2000 zien we u weer graag in het Gemaal.

Het bestuur,
John Wissenburg, voorzitter,
Jan Hurmans, secretaris,
Cor de Jong, pennigmeester,
Greet Blokker, lid,
Niek Beentjes, lid,
Yvonne Boeling, exposities.