ANBI

Door de belastingdienst is de Stichting aangemerkt als een “Algemeen Nut Beoogde Instelling met RSIN: 8041.38.072. Dit biedt donateurs het voordeel dat een donatie en/of gift volgens de geldende fiscale regels van de belastingdienst aftrekbaar zijn. Volgens de huidige “Geefwet” mag de donateur voor de berekening van zijn of haar giftenaftrek de gift verhogen met 25%. Deze verhoging kan maximaal € 1.250 zijn. Bedrijven mogen hun giftenaftrek zelfs verhogen met 50% tot een maximum van € 5.000. Zie ook www.belastingdienst.nl.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Het in stand houden van een Provinciaal waterstaatsmonument, zowel het gebouw als de erin gevestigde machinerie.

Het geven van voorlichting m.b.t. de waterstaatkundige geschiedenis en de actuele situatie in het gebied van de gemeenten Castricum, Uitgeest en Heiloo.

Het verzorgen van praktische schoollessen aan schoolklassen op basis- en middelbaar niveau.

Het bieden van een podium/ expositieruimte aan kunstenaars uit de regio.

De bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit 5 personen, waarvan de eerste drie zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel.

Het betreffen John Wissenburg (voorzitter), Co Bosschaart (secretaris), Hans van der Eng (penningmeester), mevr Greet Blokker (vice-voorzitter en kunstexpo) en Niek Beentjes (technische zaken).

Het beloningsbeleid

Alle betrokkenen, bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen enkele beloning, zij verrichten hun werkzaamheden geheel gratis.

Verslag van de in 2016 verrichte activiteiten

In totaal brachten het afgelopen seizoen ongeveer 800 personen een bezoek aan het Gemaal 1879 om de exposities te bekijken of om uitgelegd te krijgen welke functie het Gemaal vroeger had en nu nog 
heeft en waarom het op deze plek in 1879 is
 gebouwd. 300 Leerlingen van het Jac P.Thijsse College uit Castricum zijn op 6, 7 en 8 juni rondgeleid. Van de Rembrandschool te Akersloot ontvingen we de hoogste klassen en van het Clusius College uit Castricum een klas in het kader van hun werkweek.
 De overige bezoekers kwamen verspreid over de drie exposities en op de Open Monumenten Dagen op 10 en 11 september.

Wandelaars van het Noord-Hollandpad en de Alkmaarse wandel 4-daagse leggen geregeld aan bij het gemaal.

Buiten het bezoekseizoen is een grote reparative aan de vijzelpomp verricht.

Drie exposities:

  1. Vanaf 3 april t/m 25 mei exposeerde Gerwin Tromp uit Castricum met gevarieerd werk, waaronder illustraties en schilderijen.
  2. Ciska Velzeboer, Ellen Boots en Jennie Bolsenbroek exposeerden van 5 juni t/m 31 juli met beelden en schilderijen.
  3. Van 7 augustus t/m 25 september exposeerde Jacqueline Fluitman met keramiek en waren er op de bovenverdieping foto’s te zien, gemaakt door Lia Vriend over het Oer-IJ.
BijlageGrootte
PDF-pictogram Financieel resultaat 201714.94 KB
PDF-pictogram Toelichting 201713.56 KB