ANBI

Door de belastingdienst is de Stichting aangemerkt als een “Algemeen Nut Beoogde Instelling met RSIN: 8041.38.072. Dit biedt donateurs het voordeel dat een donatie en/of gift volgens de geldende fiscale regels van de belastingdienst aftrekbaar zijn. Volgens de huidige “Geefwet” mag de donateur voor de berekening van zijn of haar giftenaftrek de gift verhogen met 25%. Deze verhoging kan maximaal € 1.250 zijn. Bedrijven mogen hun giftenaftrek zelfs verhogen met 50% tot een maximum van € 5.000. Lees meer op de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Het in stand houden van een Provinciaal waterstaatsmonument, zowel het gebouw als de erin gevestigde machinerie.

Het geven van voorlichting m.b.t. de waterstaatkundige geschiedenis en de actuele situatie in het gebied van de gemeenten Castricum, Uitgeest en Heiloo.

Het verzorgen van praktische schoollessen aan schoolklassen op basis- en middelbaar niveau.

Het bieden van een podium/ expositieruimte aan kunstenaars uit de regio.

Op aanwijzing van het Hoogheemraadschap verrichten van bemaling in situaties van wateroverlast.

De bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit 6 personen, waarvan de eerste drie zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel.

Het betreffen John Wissenburg (voorzitter), Co Bosschaart (secretaris), Hans van der Eng (penningmeester), mevr Greet Blokker (vice-voorzitter en exposities), mevr. Ciska Velzeboer (exposities) en Niek Beentjes (technische zaken).

Het beloningsbeleid

Alle betrokkenen, bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen enkele beloning, zij verrichten hun werkzaamheden geheel gratis.

Verslag van de in 2022 verrichte activiteiten

In dit jaar hadden we geen last meer van de beperkende maatregelen van Covid-19. We konden daardoor de gebruikelijke 3 exposities laten plaats vinden. In april en mei exposeerde Gemma Distelbrink met „Oersnavels en Bollenprikken”, In juni en juli hingen er schilderijen van Cor Spil en in de maanden augustus en september waren er schilderijen en keramiek te bewonderen van Leo en Hannie Poelmeijer. Ongeveer 650 bezoekers zijn op het gemaal komen kijken en hebben tevens het gemaal in werking gezien. Vele van hen werden op de zolder van informatie voorzien over het Oer-IJ.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Financieel resultaat 202214.9 kB