ANBI

Door de belastingdienst is de Stichting aangemerkt als een “Algemeen Nut Beoogde Instelling met RSIN: 8041.38.072. Dit biedt donateurs het voordeel dat een donatie en/of gift volgens de geldende fiscale regels van de belastingdienst aftrekbaar zijn. Volgens de huidige “Geefwet” mag de donateur voor de berekening van zijn of haar giftenaftrek de gift verhogen met 25%. Deze verhoging kan maximaal € 1.250 zijn. Bedrijven mogen hun giftenaftrek zelfs verhogen met 50% tot een maximum van € 5.000. Lees meer op de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Het in stand houden van een Provinciaal waterstaatsmonument, zowel het gebouw als de erin gevestigde machinerie.

Het geven van voorlichting m.b.t. de waterstaatkundige geschiedenis en de actuele situatie in het gebied van de gemeenten Castricum, Uitgeest en Heiloo.

Het verzorgen van praktische schoollessen aan schoolklassen op basis- en middelbaar niveau.

Het bieden van een podium/ expositieruimte aan kunstenaars uit de regio.

De bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit 5 personen, waarvan de eerste drie zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel.

Het betreffen John Wissenburg (voorzitter), Co Bosschaart (secretaris), Hans van der Eng (penningmeester), mevr Greet Blokker (vice-voorzitter en exposities), mevr. Ciska Velzeboer (exposities) en Niek Beentjes (technische zaken).

Het beloningsbeleid

Alle betrokkenen, bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen enkele beloning, zij verrichten hun werkzaamheden geheel gratis.

Verslag van de in 2021 verrichte activiteiten

Ook nu gooide Covid-19 roet in het eten. Er konden dit jaar maar twee exposities doorgang vinden en wel onder strikte beperkingen. De gebruikelijke expositie van april en mei kwam te vervallen. In juni en juli exposeerden de “Twee Gezusters”; Tiny v.d.Velden-Bakkum en Nel Kaandorp-Bakkum met glasfusie afbeeldingen. In augustus en september was het de beurt aan zoon Sjoerd Duin en vader Han Duin met respectievelijk schilderijen en beelden.

Met het Hoogheemraadschap warden afspraken gemaakt op welke wijze het gemaal bijstaand kan verrichten in situaties van wateroverlast.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Financieel resultaat 202130.67 KB